การรวมยุโรปหรือการบูรณาการยุโรป

1.1 ความหมายของการรวมยุโรป
การรวมยุโรป หรือการบูรณาการยุโรป หมายถึง การรวมกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทางด้านเศรษฐกิจ ( การเงิน การคลัง นโยบายการตลาด และ การค้ากับต่างประเทศ ) ภายใต้ชื่อของ “สหภาพยุโรป” ( European Union ) หรือ EU1.2 ความเป็นมาของการรวมยุโรป
ความคิดเกี่ยวกับการรวมยุโรปเริ่มมีปรากฏตั้งแต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 สรุปความ เป็นมาได้ ดังนี้(1) ความคิดของเคลเมนต์ แอตต์ลี ( Clement Attlee ) อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษในสมัยที่ดำรงตำแหน่งผู้นำพรรคแรงงาน กล่าวไว้ในปี ค.ศ. 1939 ว่า “ชาติยุโรปควรรวมตัวกันเป็นสหพันธ์ (Federation) เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน มิฉะนั้นจะเผชิญกับการล่มสลาย”
(2)ข้อเสนอของวินสตัน เชอร์ชิลล์ ( Sir Winston Churchill ) นายกรัฐมนตรีของอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกร้องให้เยอรมนีกับฝรั่งเศส ซึ่งเป็นคู่อริมีความขัดแย้งซึ่งกันและกันเป็นแกนนำในการรวมยุโรปและจัดตั้ง “สหรัฐยุโรป” ( United State of Europe ) เพื่อให้ความบาดหมางและความขัดแย้งเป็นศัตรูกันระหว่างประเทศต่าง ๆ สิ้นสุดลง
1.3 วัตถุประสงค์ของการรวมยุโรป
แนวคิดในการรวมยุโรปปรากฏเด่นชัดภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้1.3.1 เพื่อให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจของชาติยุโรปภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีลักษณะร่วมมือและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มิใช่มุ่งให้ชาติของตนอยู่รอดฝ่ายเดียวโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ประเทศอื่น ๆจะได้รับ1.4 ความก้าวหน้าในการรวมยุโรปในปัจจุบัน
การรวมยุโรปเป็น “ สหภาพยุโรป ” หรือ EU ในปัจจุบัน มีความก้าวหน้า ดังนี้
1.4.1 การขยายตัวของประเทศสมาชิก นับถึงวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2004 สหภาพยุโรป( UE ) มีประเทศสมาชิกรวมทั้งหมด 25 ประเทศ ดังนี้
(1)ประเทศสมาชิกก่อตั้งมี 6 ประเทศได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์และลักเซมเบิร์ก
(2) ประเทศที่สมัครเป็นสมาชิกระหว่างปี ค.ศ. 1973-1995 รวม 9 ประเทศ ได้แก่อังกฤษ เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ ออสเตรีย กรีซ ฟินแลนด์ โปรตุเกส สเปน และสวีเดน
(3) ประเทศที่สมัครเป็นสมาชิกในปี ค.ศ. 2004 มี 10 ประเทศ ได้แก่ เช็ก โปแลนด์ ฮังการี ไซปรัส มอลตา เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย สโลวาเกีย และสโลเนีย
1.4.2 สหภาพยุโรป (EU) ประกาศใช้หน่วยเงินตราสกุลยูโร ( EURO ) อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2002 ซึ่งค่าของเงินตราสกุลยูโรมีความมั่นคงและได้รับการยอมรับในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเช่นเดียวกับเงินสกุลดอลลาร์ของสหรัฐ ฯ
1.4.3 ผลจากการรวมยุโรป ทำให้เกิดดุลแห่งอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก ฐานะของสหภาพยุโรป ( EU ) มีระดับเศรษฐกิจใกล้เคียงกับสหรัฐอเมริกา จึงเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจใหม่ของโลกโดยมีจำนวนประชากรรวมกันถึง 454 ล้านคน (มากเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากจีนและอินเดีย)
ศูนย์กลาง บรัสเซลส์ สตราสบูร์ก ลักเซมเบิร์ก00000000000000000000000000000000000000
สัญชาติ ยุโรป
รัฐบาล ลักษณะเฉพาะ
- คณะกรรมาธิการ โฮเซ มานูเอล บาร์โรโซ (EPP)
- สภา Hans-Gert Pöttering (EPP)
- คณะมนตรี สาธารณรัฐเช็ก
- สหภาพยุโรป Fredrik Reinfeldt (ED)

การก่อตั้ง

- สนธิสัญญาปารีส 18 เมษายน พ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1951)
- สนธิสัญญาโรม 25 มีนาคม พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957)
- สนธิสัญญามาสทริชต์ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992)

พื้นที่ - ทั้งหมด 4,324,782 กม² (อันดับที่ 7) 1,669,807 ไมล์²
- พื้นน้ำ (%) 3.08
ประชาก- 2551 ประมาณ 499,021,851 (อันดับที่ 3)
- ความหนาแน่น 114/กม.² (อันดับที่ 69) 289/ไมล์²
จีดีพี (พีพีพี) 2550 (IMF) ประมาณ
- ทั้งหมด $14.712 ล้านล้าน
- ต่อคน $28,213
จีดีพี (ราคาปัจจุบัน) 2550 (IMF) ประมาณ
- ทั้งหมด $16.830 ล้านล้าน
- ต่อคน $33,482
สกุลเงิน ยูโร + 12[แสดง]
เขตเวลา (เวลาสากล +0 to +2)
- ฤดูร้อน (ออมแสง) (เวลาสากล +1 to +3)
โดเมน eu

เฉลยสอบหลังเรียน 20.ค 19.ข 18.ง 17.ง 16.ก 15.ก 14.ง 13.ค 12.ง 11.ค 10.ก 9.ง 8.ข 7.ค 6.ก 5.ก 4.ง 3.ค 2.ก 1.ข


ที่มา วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี http.//th.wikipedia.org.wiki
(วิทยา ปานะบุตร. 2550 : 134-135)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น